Om Annenhveruke

Annenhveruke tilrettelegger for at familier i brudd kan beholde felles bolig som base for barna, mens foreldrene bytter på å flytte til sine leide rom annenhver uke.

Mitt mål er at det etableres en ny norm for organisering av familien ved brudd slik at det er barnas beste som står i sentrum